برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

صندلی مبله فریم فلزی مدل قلب با روکش پارچه و پایه های خراطی می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

صندلی تمام فلزی مدل قلب با پایه های سم آهویی و روکش چرم و رنگ استاتیک می باشد.

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912