برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

صندلی مبله مدل تاجدار با روکش پارچه ای و پایه های سم آهویی می باشد.

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912