برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

انواع صندلی مبله فلزی با فریم فلزی و روکش چرم یا پارچه می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

صندلی مبله سه پیچ با روکش چرم و رنگ استاتیک می باشد.

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912