برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

میز لمسه چرمی و فلزی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

میز مدل لمسه با قطر 150 و چرم و فلز می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

میز ام دی اف رزین - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

میز مدل رزین با پایه های ام دی اف و قطر 150 می باشد.

صفحه 1 از 5

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912