برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

میز لمسه چرمی و فلزی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

میز مدل لمسه با قطر 150 چرم و فلز می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

میز مدل CNC با باکس فلزی و چرمی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

میز مدل سی ان سی قطر 150 با باکس فریم فلزی و چرمی می باشد.

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912