برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

پایه میز سه شاخ - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

پایه میز مدل سه شاخه رزین قطر 150 بدون شیشه می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

پایه میز سه شاخ رزین - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

پایه میز مدل سه شاخه رزین با قطر 150 بدون شیشه می باشد.

آدرس

ایران - تهران - اندیشه فار 2

  09123213487

  02165175889

info@tgtalar.ir

شنبه - پنج شنبه: 9:00 - 18:00

لینک های پر بیننده

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912